Kvalitetsstempling af nye rørlæggere

plus

Erhvervslivet har længe efterlyst større sikkerhed for det faglige niveau på de medarbejdere, de sender på AMU-kursus i rørlæggeruddannelsen. EUC Sjælland har derfor indført en obligatorisk prøve på uddannelsen, hvilket ikke blot har løftet niveauet på rørlæggeruddannelsen, men også betydet en øget tilgang af kursister – og dermed flere kvalificerede rørlæggere i job.

Mangel på kvalificerede rørlæggere

”Hidtil har det været kutymen i kloakbranchen, at havde man brug for ekstra hænder til en specialopgave, så spurgte mester bare sin sjakbajs, om han kendte nogen, han kunne anbefale, ” fortæller Rune Grimsbo, der er faglærer på EUC Sjællands struktør- og brolæggeruddannelse – herunder rørlægger- og kloakmesteruddannelsen.

 

Et stort efterslæb med kommunale og private kloakrenoveringer, og deraf risiko for forurenet grundvand og miljø, har været en medvirkende faktor til et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor kloakeringsområdet – deriblandt dygtige rørlæggere. For at imødekomme markedets behov har EUC Sjælland taget skridtet videre, og har således indført en obligatorisk prøve på rørlæggeruddannelsen.

Obligatorisk prøve løfter niveauet på uddannelsen

EUC Sjællands obligatoriske prøve på rørlæggeruddannelsen består af en 5 timers teoretisk og en 6 timers praktisk prøve. Her skal kursisterne bl.a. bevise, at de kan projektere og udføre et afløbsanlæg for et enfamiliehus.

 

Når kursisterne har gennemført kurset og bestået prøven, er der nu dokumentation for, at de rent faktisk har opnået de krævede færdigheder på uddannelsen. Det har bidraget til at løfte det faglige niveau - ikke bare for den enkelte rørlægger, men for hele uddannelsen.

 

Prøvekravet er blevet rigtig positivt modtaget af vores kursister. ”Selvfølgelig er der nogle få, der har været lidt forskrækkede over at skulle til prøve, ” siger Rune Grimsbo og uddyber, ”deres tilbagemeldinger har heldigvis været, at fulgte de godt med i undervisningen, følte de sig også klar på selve prøvedagen. Og alle har været glade for at kunne stå med et bevis i hånden ved endt uddannelse”. 

En vigtig medspiller i virksomhedens kvalitetsstyring

Som rørlægger arbejder man med udførelsen af kloakeringsarbejde og afløbsinstallationer under jorden til regnvand, spildevand og drænvand. Rørlæggeruddannelsen er opbygget af en række AMU-uddannelsesmål og er mindste kravet for at kunne udføre kloakarbejde.

 

”Den uddannede rørlægger har en meget vigtig rolle i virksomhedens kvalitetsstyring”, siger Rune Grimsbo, ”og den obligatoriske prøve sikrer, at virksomheden får en fagligt kvalificeret medarbejder, som igen medvirker til, at virksomhedens KLS (KvalitetsLedelsesSystem) i projekterne opfyldes.

 

”I dag er vi stolte af at kunne se, at den obligatoriske prøve har været med til at løfte niveauet på rørlæggeruddannelsen! – At det som ekstra bonus har betydet flere kursusdeltagere, kan vi jo kun være glade for” slutter en smilende Rune Grimsbo.

                                                                                                

Vil du vide mere om uddannelsen, kan du kontakte kursussekretær Berit Roholte på tlf. 2523 5764 eller mail: bero@eucsj.dk.  

VEU-center Vestsjælland | veu@veucentervestsj.dk | Bredahlsgade 1 B | 4200 Slagelse | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin