Nye regler for uddannelse giver ledige mere fleksibilitet

plus

Som følge af Trepartsaftalen fra august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark er der nye regler pr. 1. marts 2017. Reglerne for seks ugers jobrettet uddannelse er blevet mere fleksible, og der er nu mulighed for at tage udvalgte erhvervsuddannelser for voksne (EUV) med 100% dagpengesats under hele eller en del af uddannelsen.

 

6 ugers jobrettet uddannelse

 

Ordningen med ret til seks ugers jobrettet uddannelse er blevet gjort mere fleksibel, idet den ledige dagpengemodtager nu selv kan sammensætte relevante kurser inden for 1 af i alt 17 erhvervsgrupper.

 

Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger, og skal afholdes inden for de første ni måneders ledighed, hvis du er over 25 år og seks måneder ledighed, hvis du er under 25 år. 

 

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås som udgangspunkt efter 5 ugers ledighed, men nogle kurser er dog undtaget for denne regel og kan derfor påbegyndes fra første ledighedsdag. Se hele oversigten her.

Gå til 6 ugers jobrettet her

 

Puljen til uddannelsesløft er målrettet

  • dagpengemodtagere, som er fyldt 30 år og som er
  • ufaglært eller faglært med en uddannelse, der er minimum 5 år gammel

 

For denne gruppe er det nu muligt at tage 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, hvis den enkelte erklærer sig villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på almindelige vilkår.

 

Økonomisk kan man få dagpengeydelse på højst 80% af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne de sidste 20% til din hidtidige dagpengesats – men på uddannelser, hvor der er stor mangel på arbejdskraft, er der mulighed for at få 100% i dagpengeydelse.

 

For yderligere information om de nye regler henvises til det lokale Jobcenter eller din A-kasse. VEU-centrene vejleder meget gerne i forhold til aktuelle kursus- og uddannelsesmuligheder.

VEU-center Vestsjælland | veu@veucentervestsj.dk | Bredahlsgade 1 B | 4200 Slagelse | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin