Nye tider og klæder for fremtidens VEU

plus

En æra er ved at slutte for de landsdækkende VEU-centre. Med udfasningen af VEU-centrene skal der reflekteres over erfaringer, som vi kan bringe i nye organiseringer eller interesseområder i beskæftigelses- og erhvervsområdet. Derudover skal vi sikre den fortsatte forstærkning af det opsøgende virksomhedsarbejde, og synliggøre skolernes udbud bredt på arbejdsmarkedet.

 

Det er en opgave, der i fremtiden vil kræve større koordinering end hidtil, idet der nu med ”den ene indgang” er blevet flere aktører om opgaven. Det kræver en bedre prioritering af indsatsen, samt en større professionalisme i vejledningen og dialogen med alle parter på arbejdsmarkedet.

 

Jeg tror, vi vil se et uddannelsesmarked i stor forandring den kommende tid. Der er lagt op til større konkurrence og liberalisering, samtidigt forventes der mere samarbejde, koordinering og et mere transparent udbud af voksen- og efteruddannelse, samt forventninger til mere fleksible leverancer i alle målgrupper. I nævnte dilemma er der lagt op til både udfordringer og spændende opgaver, som vi skal løse med de gode relationer, som er skabt gennem VEU-centrenes tid. Og det gør vi naturligvis.

VEU-barnet

De 13 VEU-centre blev etableret 1. januar 2010, og var en efterfølger af voksen- og vejledningscentrene, også kaldet 1 Indgang. Det har været en spændende, lærerig og udfordrende rejse for mange undervejs. ”VEU-barnet” havde en vanskelig, og for nogen en langvarig fødsels, som forældre og en række søskende desværre ikke støttede fuldt ud i opvæksten. Det var der mange årsager til, hvilket vi bør reflektere over inden endnu en fase i udviklingen af kompetencetilbuddet til den voksne målgruppe for alvor begynder.

 
De seneste år er billedet vendt til gode resultater, hvor de fastsatte ambitioner blev indfriet og omsat til nye handlemåder, metoder og erfaringer. Det kan vi alle være stolte af. Opgaven er udført over forventning til de opstillede mål. Lidt trist, at de gode takter og effekter ikke skulle føres videre og forankres via VEU-centrenes stærke relationer.

Samarbejde - også i fremtiden

Jeg vil takke for indsatsen i VEU-samarbejdet mellem partnerinstitutionerne i Region Sjællands to centre, som har ført til gode og stærke relationer i samarbejdet. Det både kan og bør vi bygge videre på de kommende år med implementering af trepartsaftale og sandsynligvis flere reformlignende tiltag.

 

Uanset politiske tiltag, dagsordner og interne interesser, så har vi en opgave at udføre. Vi skal skabe de bedste vilkår for, at der er en veluddannet og dygtig arbejdsstyrke, der kan sikre vores velfærdssamfund de næste generationer. Det skal vi naturligvis gøre sammen.

 

John Vinsbøl, VEU-chef for de to VEU-centre i Region Sjælland

VEU-center Vestsjælland | veu@veucentervestsj.dk | Bredahlsgade 1 B | 4200 Slagelse | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin