Politikker og strategier

VEU-samarbejdet i Vestsjælland er i konstant udvikling, og der tages løbende skridt til at forbedre indsatserne i både i det lokale, regionale og landsdækkende samarbejde.

Udbudspolitik

Gennem samarbejdet i VEU‐center Vestsjælland vil vi sikre størst mulig synlighed og tilgængelighed af efteruddannelse via koordineringer og gensidig henvisning det samlede kursusudbud. Når virksomheden eller borgeren kontakter én af skolerne, giver vi en rådgivning og vejledning, der tager udgangspunkt i kundens behov og borgerens jobmuligheder og anvender skolernes respektive styrker til at sammensætte uddannelser til størst mulig gavn for virksomhed eller borger.

  

Skolerne i VEU‐center Vestsjælland koordinerer endvidere deres aktiviteter på de områder, hvor der er overlappende uddannelsesområder (FKB’er), således at virksomheder og borgere får størst muligt gavn af tilbuddet, det være sig f.eks. ved at koordinere tidspunkter for udbud. Koordineringer er ligeledes med til at sikre et fremtidigt bæredygtigt udbud af efteruddannelse i hele VEU‐centerets område.

 

Læs hele EUC Nordvestsjællands udbudspolitik her, mens Selandias udbudspolitik kan læses her

 

Realkompetencer

plus

I 2014 blev samarbejdet udvidet mod fælles procedurer og kvalitetsstandarder for vurdering og anerkendelse af realkompetencer. Arbejdet var udbytterigt både branche- og organisationsmæssigt, og resultatet blev dokumentet Kvalitetsbeskrivelse og organisering af individuel kompetencevurdering, IKV i AMU - herunder førfasen til IKV i AMU, der kan hentes her.  

  

Dokumentet var den første og officielle del af en 3-trins løsning. Del to var en udarbejdet håndbog til internt brug hos partnerinstitutionerne, der viste de konkrete procedurer på de enkelte skoler samt tovholderne på de aktuelle uddannelsesretninger, og endelig del tre som var konkrete specifikationer til brug i det praktiske arbejde i de pågældende afdelinger.

 

Voksenvejledningsstrategi

2015 blev året, hvor proceduren fra 2014 blev videreudviklet til den egentlige voksenvejledningsstrategi, som i dag er gældende i VEU-center Vestsjælland. Den kan hentes her. Strategien underbygges internt med faktuelle materialer, der tilgodeser medarbejdernes opgaveløsninger, og værktøjerne opdateres løbende.

  

Som grundlæggende trædesten er samarbejdet i VEU-center Vestsjælland kendetegnet ved, at udvikling, videndeling og implementering er en løbende proces, hvori der lægges vægt på, at procedurer og standarder skal kunne rumme skolernes nuanceforskelle.

  

Den seneste periode har natuligt også budt på opdaterede samarbejdsaftaler med øvrige aktører som fx Vækstforum, Væksthus Sjælland og Erhvervsakademierne, ligesom der er indgået en fornyet strategi med VEU-center Øst & Øerne om samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Alle tiltag med det overordnede formål at styrke Danmarks konkurrenceevne.

VEU-center Vestsjælland | veu@veucentervestsj.dk | Bredahlsgade 1 B | 4200 Slagelse | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin